Reportage i ETN om MyVox

Myvox, grundat i januari 2017, har sitt säte i Kista norr om Stockholm. Företaget har utvecklat en mems-krets som kan skicka ut ultraljud och ta emot dess eko, likt en fladdermus. Associationen till fladdermöss märks i både logga och namn. Det svarta i loggan föreställer själva fladdermusen, medan det blå symboliserar en ultraljudsvåg.

Namnet – MyVox, som det skrivs av företaget – är en lek med flera ingredienser. Den grekiska bokstaven My, betecknar micro och symboliserar något mycket smått. Likaså är Myotis släktnamnet för fladdermus. Världens minsta fladdermus – Myotis alcathoe eller nymffladdermus – använder likt Myvox ljudvågor i 100 kHz området. Vox betyder dessutom ”röst” på latin och ljudomvandlare på Engelska.

 

Hemligheten bakom Myvox memskrets är ett piezoelektriskt material som kan fås i självsvängning. Piezomaterialet utgör hjärtat i de olika transducer-elementen (sändare och mottagare). Länge har det varit svårt att tillverka det med tillräcklig kvalitet.

Basen är en kiselskiva med en mängd mycket tunna membran som piezomaterialet   appliceras på genom avancerad tunnfilms-nano-teknik. En växelspänning får piezomaterialet att rör sig, varmed membranet börjar att svänga i  energi effektiva självsvängnings mode.

När membranet efter 10-15 svängningar hittar sin resonansfrekvens skickar det ut ett kraftfullt ultraljud. Spänningen stängs av och kort därpå stannar membranet. När ljudekot kommer tillbaka töjs materialet, det skapas en laddning som förstärks och signalbehandlas. Denna signal detekteras i avancerade beamformer filter algoritmer för att detktera olika typer av hand/finger gester, mim-spel och andra rörelser. Mha mjukvara och maskininlärning och AI algortimer kan MyVox 3D ultraljuds plattform kan MyVox system ge ett förbättrat användar interface för olika typer av Människa-maskin interaktion (HMI) där handen blir universal verktyget som genom gester och haptisk åter koppling kan kommunicera enklare med alla möjliga tekniska gadget vi har omkring oss.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top